Doanh nghiệp hoạt động bình bình đã vài năm qua, doanh thu và lợi nhuận không tăng, hoặc tăng không đáng kể, hoặc có xu hướng giảm nhẹ. Chúng tôi cần xác định hướng hoạt động cho công ty trong những năm đến nhằm vừa để bảo vệ thị trường hiện tại của mình, đông thời tìm cơ hội phát triển, mở rộng thêm?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Norman MacEwan

Có người không bao giờ thất bại, vì anh ta không bao giờ dám thử làm điều gì!