Trong những năm thị trường phát triển nóng vừa qua, công ty bạn đã mở thêm một vài lĩnh vực ra bên ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Bây giờ một hoặc vài lĩnh vực mới nầy không thấy có hiệu quả, tôi không biết nên xử lý như thế nào?

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Akio Monita - Co-founder and former CEO of Sony

Cho dù bạn có giỏi dang hay đã từng thành công hoặc bạn thông minh cở nào đi nữa, doanh nghiệp của bạn và tương lai của nó nằm trong tay những người mà bạn mướn vào làm việc trong công ty.

Ý Kiến