Nhân viên nói sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh là kém cạnh tranh và vì thế họ không bán được, tôi vẫn không cảm thấy thuyết phục lắm?

Sau nhiều nỗ lực kể cả tăng lương thưởng và sa thải người, chúng tôi vẫn không thể bán được sản phẩm của mình như kế hoạch đề ra. Nhân viên nói vì sản phẩm của chúng tôi kém cạnh tranh. Liệu họ nói có đúng? Có cách gì khác?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Miến Điện

Bàn nhiều quá mức cần thiết sẽ dẫn đến cả những ý kiến sai.