Cùng sản xuất một mặt hàng, nhưng dường như chúng tôi không thể cạnh tranh giá với đối thủ, tại sao?

Cùng sản xuất một mặt hàng, chất lượng của chúng tôi không khác mấy so với họ, tại sao họ bán được giá thấp hơn? Còn với chúng tôi, bán giá đấy là không có lãi (lỗ)?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Daniel Boorstin

Trở ngại lớn nhất của sự tiến bộ không phải là sự ngu dốt, mà là ảo ảnh của trí thức!