Doanh nghiệp mới thành lập và đang trong quá trình xâm nhập thị trường, trở ngại của chúng tôi là một đối thủ mạnh, vì do họ đã hoạt động trong ngành nầy lâu năm. Tôi cần hỗ trợ để tìm ra phương thức cạnh tranh hữu hiệu với doanh nghiệp đối thủ kia và chia sẻ thị phần của họ?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Đức

Con chó im lặng sẽ là con chó cắn đầu tiên!