Doanh nghiệp của tôi mới ra, tôi muốn lấy thị phần của một đối thủ?

Doanh nghiệp mới thành lập và đang trong quá trình xâm nhập thị trường, trở ngại của chúng tôi là một đối thủ mạnh, vì do họ đã hoạt động trong ngành nầy lâu năm. Tôi cần hỗ trợ để tìm ra phương thức cạnh tranh hữu hiệu với doanh nghiệp đối thủ kia và chia sẻ thị phần của họ?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Anonymous Graffiti

Christophe Columbus ra đi mà không biết mình đi đâu. Khi đến nơi ông ta không biết mình đang ở đâu. Ông ta quay lại quê nhà mà không biết mình đã đi đến đâu. Và ông ta chi trả cho chuyến đi bằng tiền của người khác. Nhiều người làm kinh doanh cũng theo kiểu như vậy.