Là một giám đốc mới vừa được đề bạt/vừa từ nơi khác về, tôi phải làm việc với đội ngũ lãnh đạo của công ty với nhiều người có thâm niên cao, nhiều người là lão làng, tôi nghĩ tôi cần được hỗ trợ về mặt kỹ năng, phương pháp lãnh đạo để có thể làm tốt vai trò như là một CEO chuyên nghiệp.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Robert Anthony

Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng!

Ý Kiến