Doanh nghiệp của tôi đã phát triển nhanh trong mấy năm qua và tôi phải tuyển một số người từ công ty nước ngoài về giúp, tôi nghĩ mình bị lạc hậu khi làm việc với họ?

Doanh nghiệp của tôi đã phát triển lớn mạnh trong những năm qua và tôi đã mời nhiều nhân sự trẻ từ các công ty nước ngoài về giúp. Tôi cảm thấy không thoải mái khi làm việc với những cộng sự nầy, nhiều người bỏ đi sau một thời gian ngắn. Tôi có bị lạc hậu? Tôi cần phải thay đổi những gì để có thể làm việc được với những nhân sự trẻ nầy vì tôi cần họ?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Andrew Grove - Co-founder and former CEO, Intel

Một tổ chức chỉ sẽ hoạt động hiệu quả khi mà những thành tích tốt nhất là những gì bật ra từ chính những cá nhân bên trong tổ chức ấy!