Công ty có đầy đủ bộ máy với một đội ngũ quản lý cấp trung, nhưng họ rât thụ động, việc gì cũng phải cần chỉ đạo và đốc thúc mới chạy.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Albert Einstein

Khó khăn không thể được giải quyết bằng chính cái tư duy đã tạo ra nó!