Dàn quản lý cấp trung của tôi ngày càng trở nên thụ động, nếu tôi không chỉ đạo thì hầu như công việc không chạy?

Công ty có đầy đủ bộ máy với một đội ngũ quản lý cấp trung, nhưng họ rât thụ động, việc gì cũng phải cần chỉ đạo và đốc thúc mới chạy.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Sir Isaac Newton

Không có một phát minh vĩ đại nào được tạo ra mà không bắt đầu bằng một phỏng đoán táo bạo!