Anh em quản lý cấp trung trong công ty yêu cầu tôi phải phân quyền cho họ, nhưng tôi không yên tâm?

Anh em quản lý cấp trung luôn nói rằng họ không được phân quyền đầy đủ để làm việc. Làm sao tôi có thể yên tâm mà giao cho anh em những việc quan trọng, mà không phải lo ngại vấn đề rủi ro, nhất là rủi ro tài chính?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Norman MacEwan

Có người không bao giờ thất bại, vì anh ta không bao giờ dám thử làm điều gì!