Xây dựng thương hiệu tốn khá nhiều tiền, liệu tôi có nhất thiết phải xây dựng thương hiệu?

Những hoạt động xây dựng thương hiệu mà anh em đề xuất thường tốn rất nhiều tiền, trong khi trước mắt thì không nhìn thấy hiệu quả. Liệu tôi có thật sự cần xây dựng thương hiệu, có cách gì ít tốn tiền hơn?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Sir Isaac Newton

Không có một phát minh vĩ đại nào được tạo ra mà không bắt đầu bằng một phỏng đoán táo bạo!