Tôi có cảm giác công ty tốn quá nhiều tiền cho các chương trình khuyến mãi, nhưng không khuyến mãi thì không bán được hàng?

Công ty dường như ngày càng phải tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hơn, và các chương trình cũng ngày càng kéo dài hơn, và do vậy tốn nhiều tiền hơn. Nhưng nếu ngưng khuyến mãi thì không bán được hàng. Liệu có cách gì khác?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

C.V Ramanan

Trước khi có thể xỏ chân vào giày của người khác, tôi phải cởi đôi giày của mình ra khỏi chân trước đã.