Nhiều công ty đã đầu tư tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ khá tốn kém và hệ thống nầy hàng tháng cần khá nhiều chi phí để duy trì. Liệu công ty tôi có cần phải đầu tư hệ thống bán lẻ như họ?

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Andrew Grove - Co-founder and former CEO, Intel

Một tổ chức chỉ sẽ hoạt động hiệu quả khi mà những thành tích tốt nhất là những gì bật ra từ chính những cá nhân bên trong tổ chức ấy!

Ý Kiến