Công ty chúng tôi có cần phải tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ như nhiều công ty đã làm?

Nhiều công ty đã đầu tư tổ chức hệ thống cửa hàng bán lẻ khá tốn kém và hệ thống nầy hàng tháng cần khá nhiều chi phí để duy trì. Liệu công ty tôi có cần phải đầu tư hệ thống bán lẻ như họ?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Jack Welch Former CEO and Chairman, GE

N>ếu bạn chọn đúng người và tạo cơ hội cho họ sải cánh bay - và có chính sách thù lao tương xứng như là một sự nghiệp - bạn hầu như không phải quản lý họ!