Các chiêu thị thông thường không giúp tôi bán được hàng cho khách hàng là các doanh nghiệp khác?

Những hoạt động quảng cáo, tiếp thị thông thường dường như không có hiệu quả, làm sao để có thể bán được hàng cho các doanh nghiệp, các tổ chức?

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Trung Hoa

Chuẩn bị đối phó với khó khăn ngay khi mọi thứ đều thuận lợi; đừng chờ cho đến lúc gặp khó khăn rồi mới khao khát lúc thuận lợi.