Năng lực: Làm việc có kết quả

Định Nghĩa. Làm việc có kết quả và thông đạt những kỳ vọng cao với tinh thần khẩn trương. Thúc đẩy mọi người làm việc có kết quả thông qua việc sử dụng những công cụ đánh giá tiến độ một cách có hiệu quả, quản lý tốt nguồn lực và đưa ra những hành động mang tính quyết định nhằm đảm bảo tiến độ.

delivered

Trình Độ Chuyên Nghiệp.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Jack Welch Former CEO and Chairman, GE

N>ếu bạn chọn đúng người và tạo cơ hội cho họ sải cánh bay - và có chính sách thù lao tương xứng như là một sự nghiệp - bạn hầu như không phải quản lý họ!