Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia, nhà quản lý tâm huyết đã từng nắm giữ các vị trí điều hành, quản lý cao cấp trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, tích lũy được một số kinh nghiệm.

Tại Tinh Hoa Quản Trị, chúng tôi mong muốn mang những kiến thức và kinh nghiệm nầy chia sẻ với các doanh nghiệp có nhu cầu. Mục đích là giúp doanh nghiệp "học" được cách tổ chức, vận hành, quản lý doanh nghiệp lớn, nắm bắt được những phương thức quản lý khoa học, giúp cạnh tranh theo cách doanh nghiệp lớn thay vì chỉ cạnh tranh bằng tiểu xảo như khi doanh nghiệp còn nhỏ.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Peter Drucker

Doanh nghiệp có hai, và chỉ có hai chức năng: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác còn lại chỉ là chi phí!