Hồ Sơ Công Ty

Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam, được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0309428760 do Sở KHĐT TP HCM câp.

logo_imev_thqt2Nhân sự phụ trách chính là Đỗ Hòa cùng với các cộng sự cũng là những người tâm huyết, những người thực sự có kiến thức và kinh nghiệm và trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và chiến lược.

Hoạt động chính của Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) bao gồm: tư vấn, huấn luyện và cung cấp dịch vụ công ty.
Thị trường mục tiêu chính của chúng tôi là các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu đổi mới để bức phá, phát triển.

Ngoài ra, IME Vietnam cũng xác định cho mình một sứ mệnh lớn đó là góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam cho bằng các doanh nghiệp khu vực và thế giới. Marketingchienluoc.com là một hoạt động của chúng tôi đi theo định hướng nầy.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Sir Isaac Newton

Không có một phát minh vĩ đại nào được tạo ra mà không bắt đầu bằng một phỏng đoán táo bạo!