IME Vietnam phát hành mẫu hóa đơn tự in

Theo qui định mới của luật thuế, công ty IME Vietnam đã làm thủ tục phát hành hóa đơn tự in. Mẫu hóa đơn GTGT mới đã được đăng ký phát hành với Cục Thuế Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 01/06/2011.

imevatform

Văn bản đăng ký và mẫu hóa đơn GTGT mới của IME Vietnam.

thay_doi_hoa_don_001

hoadonmau_001

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Winston Churchill

Nếu bạn dẹp một thị trường tự do, bạn tạo ra một thị trường chợ đen!