Talentnet mua bản quyền Chuẩn Năng Lực Marketing

Ngày 12 tháng 09 năm 2011, Công ty dịch vụ nguồn nhân lực TALENTNET đã ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng tài liệu Tiêu Chuẩn Năng Lực Marketing của Marketing Chiến Lược. Hợp đồng đã được ký kết bởi Talentnet Corporation và IME Vietnam và tài liệu dày 27 trang nầy cũng đã được chuyển giao cho TALENTNET.

 

tiêu chuẩn năng lực marketing

TALENTNET là một công ty cung cấp các dịch vụ quản trị nhân lực hàng đầu của Việt Nam. Thông tin thêm về TALENTNET có thể tham khảo tại: www.talentnet.vn.

Chi tiết gói tài liệu nầy bao gồm:

  • Tài liệu Tiêu Chuẩn Năng lực Marketing (27 trang). Được cập nhật miễn phí trong 1 năm
  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức và qui trình đánh giá năng lực marketing (marketing competencies assessment paneling guide)
  • Quyền sử dụng công cụ online Marketing Excellence Survey với mức phí ưu đãi.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Đức

Con chó im lặng sẽ là con chó cắn đầu tiên!