IME Vietnam thảo luận về phát triển lãnh đạo với Coca-Cola Đông Dương

Hôm Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012 tại VP Coca-Cola Việt Nam, IME Vietnam đã có buổi tiếp xúc và thảo luận với đại diện Coca-Cola Đông Dương về nội dung "Phát triển lãnh đạo".Tại các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, Phát triển Lãnh Đạo (leadership development), là một trong những nội dung hoạt động chính của chức năng Quản trị Nguồn Nhân Lực (human resource management).

 

performancemanagement3Thời gian gần đây, vai trò của chức năng Phát triển Năng Lực Lãnh đạo đã được nâng lên một bậc thông qua việc chuyên nghiệp hóa nhân sự phụ trách và về mặt tổ chức (reporting line) thì chịu sự quản lý độc lập của cấp vùng (regional level) thay vì nằm trong vùng trách nhiệm (accountabilty) của công ty con, công ty thành viên (subsidiary companies) tại các quốc gia.

Việc nâng tầm của chức năng Phát triển Năng lực Lãnh đạo đã thể hiện tầm vóc chiến lược, sự quan tâm của lãnh đạo tập đoàn trong việc chăm lo phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp trung.

Tại nhiều công ty, tập đoàn lớn, người ta tin rằng chất lượng của đội ngũ lãnh đạo quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, đầu tư vào nội dung phát triển lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung-cao chính là đầu tư xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Admin

 

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Akio Monita - Co-founder and former CEO of Sony

Cho dù bạn có giỏi dang hay đã từng thành công hoặc bạn thông minh cở nào đi nữa, doanh nghiệp của bạn và tương lai của nó nằm trong tay những người mà bạn mướn vào làm việc trong công ty.