IME Vietnam tặng báo cho thư viện trường đại học

Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, tuần qua IME Vietnam đã thông qua BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng 43 cuốn tạp chí Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.

tbktsg bia15Xin trân trọng cảm ơn BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã hỗ trợ công ty tặng báo và phân phối số báo biếu đợt nầy.

IME Vietnam

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Robert Anthony

Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng!