Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, tuần qua IME Vietnam đã thông qua BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng 43 cuốn tạp chí Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.

tbktsg bia15Xin trân trọng cảm ơn BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã hỗ trợ công ty tặng báo và phân phối số báo biếu đợt nầy.

IME Vietnam

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

John W. Teets

Việc của người quản lý công ty không chỉ là lo cho hiện tại, mà là tương lai của của công ty.

Ý Kiến