Qui định tham gia hội thảo

Qua việc đăng ký tham gia các hội thảo do IME Vietnam tổ chức, bạn đồng ý với các điều khoản sau:

- Nếu bạn không thực hiện thanh toán phí tham gia trong vòng 3 ngày kể từ ngày bạn đăng ký, chúng tôi xem như bạn hủy đăng ký tham gia chương trình. Đối với các trường hợp đăng ký sát ngày diễn ra sự kiện, bạn phải đóng phí ít nhất 24 giờ trước ngày diễn ra sự kiện.

- Nếu sau khi đăng ký và đã thanh toán chi phí mà vì một lý do nào đó bạn không tham gia được thì bạn có thể hủy đăng ký. Nếu bạn hủy đăng ký 48 giờ trước ngày diễn ra sự kiện, bạn sẽ được hoàn trả 100% mức phí đã đóng. Hủy sau thời gian nầy bạn sẽ được nhận lại 80% số tiền phí đã đóng, do bạn phải chịu một phần các khoản chi phí có liên quan đến việc chuẩn bị cho hoạt động của bạn tại sự kiện. Chúng tôi không hoàn lại chi phí nếu bạn yêu cầu hủy đăng ký tham gia vào ngày sự kiện diễn ra.

- Chúng tôi phấn đấu hết mình nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách tham gia các chương trình của chúng tôi.

- Nội dung chương trình có thể thay đổi vào giờ phút chót, nếu Ban tổ chức xét thấy cần thiết phải làm như vậy.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Oliver Stone

Tiền không mất đi cũng không được làm ra, đơn giản là nó được chuyển từ một nhận thức nầy sang một nhận thức khác!