Truy Vấn Gắt Không Thôi Có Mang Lại Hiệu Quả?

Các câu hỏi khó không làm cho người ta có trách nhiệm hơn, thông minh hơn, hay làm việc có hiệu quả hơn, mà nó chỉ dẫn đến các câu trả lời khôn ngoan hơn, mang tính đối phó với những số liệu giả, dữ liệu không đáng tin cậy, những sáo ngữ...


Nhưng nếu đặt ra mục tiêu rõ ràng, rồi gắn thành tích với sự đảm bảo công việc, thu nhập, thăng tiến sự nghiệp, sự nhìn nhận của cộng đồng... thì chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác!

Trên đây là quan điểm của tôi về tình trạng một số nơi bố trí người không đủ năng lực, rồi khi thành tích yếu kém thì tổ chức chất vấn, kiểm điểm rất gay gắt, thậm chí sử dụng những lời nói mang tính xúc phạm. Họ hy vọng những chất vấn gay gắt sẽ giúp cải thiện thành tích tốt hơn.

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Peter Drucker

Doanh nghiệp có hai, và chỉ có hai chức năng: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác còn lại chỉ là chi phí!