Ông Đỗ Hòa, Giám đốc Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm chọn ngành, chọn nghề.

 

Mời các bạn xem video.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Robert Anthony

Đối nghịch với lòng can đảm không phải là sự hèn nhát mà là sự phục tùng!

Ý Kiến