Tại sao ông Lee Kuan Yew không nghe lời chỉ trích?

Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore khi sinh thời vẫn thường bị chỉ trích về những chính sách hà khắc mà ông ta đặt ra cho Singapore.

results oriented graphicĐứng về góc độ nghiên cứu năng lực lãnh đạo và tố chất lãnh đạo, việc ông Lý bỏ ngoài tai những lời chỉ trích để áp đặt những chính sách nghiêm khắc với người dân Singapore thể hiện một tính cách trong số những tính cách làm nên người lãnh đạo hiệu quả:

RESULTS ORIENTED

Những người có tính cách nầy luôn hướng đến kết quả cuối cùng. Một khi đã xác định rõ mình muốn đạt được kết quả gì, thì những người nầy sẽ nỗ lực hết mình, làm bất kỳ điều gì mà họ tin sẽ giúp họ đạt được kết quả mong muốn!

Với những người nầy, ai nói gì thì nói, họ không suy suyển! Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ bảo thủ, cố chấp. Họ vẫn thay đổi cách làm khi chính họ nhận ra cách làm ấy không giúp đạt được kết quả, chứ không phải vì lời nói của một ai đó.

Đỗ Hòa

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Winston Churchill

Nếu bạn dẹp một thị trường tự do, bạn tạo ra một thị trường chợ đen!