BSC balanced scorecards

Nhằm giúp các anh chị quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn và ứng dụng hữu hiệu hơn hai công cụ này, KPI và BSC, tôi xin chia sẻ một số nội dung như dưới đây để các anh chị tham khảo.

Bài Mới

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Miến Điện

Bàn nhiều quá mức cần thiết sẽ dẫn đến cả những ý kiến sai.

Downloads

Facebook Đỗ Hòa