Các điều kiện và qui định cần lưu ý khi tham gia hoạt động nhóm tại IME Viet Nam.

 

Khi đăng ký tham gia Nhóm Hành Động tại Công Ty IME Vietnam, tôi nhận thức rõ và hoàn toàn đồng ý với các điều kiện sau:

- Nhóm Hành Động là hoạt động nhóm mở mang tính chất học hỏi thông qua trãi nghiệm công việc.

- Việc tham gia nhóm là hoạt động tình nguyện do tôi tự nguyện tham gia, Công ty không cam kết một trách nhiệm hay quyền lợi gì đối với tôi cả.

- Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ công việc gì khi được Nhóm phân công.

- Tôi được quyền yêu cầu Nhóm (thay mặt công ty IME Vietnam) xác nhận thời gian và nội dung hoạt động của tôi trong thời gian tôi tham gia Nhóm.

- Tôi được quyền rút tên khỏi nhóm sau khi đã thông báo trước một tuần, bàn giao xong công việc và trả lại vật dụng (nếu có).

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Chuyên Gia

Videos

  • Our Mission

    Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

C.V Ramanan

Trước khi có thể xỏ chân vào giày của người khác, tôi phải cởi đôi giày của mình ra khỏi chân trước đã.

Ý Kiến