Dịch vụ cung cấp

Danh mục những dịch vụ được IME Vietnam cung cấp cho khách hàng.

1. Tư Vấn.

Tư Vấn Chiến Lược

 •  Xây dựng chiến lược tập đoàn (corporate strategy)
 •  Xây dựng chiến lược kinh doanh (business strategy)
 •  Xây dựng chiến lược marketing (marketing strategy)

Tư Vấn Nguồn Nhân Lực

 •  Thiết kế cấu trúc tổ chức (organizational structure) và xây dựng mô tả trách nhiệm các chức năng (functional responsibilities); mô tả công việc các vị trí (job description)
 •  Xây dựng hệ thống, qui trình giao việc, đánh giá thành tích (goal, performance, appraisal).
 •  Xây dựng chính sách lợi ích nhân viên (renumeration policy)
 •  Xây dựng bộ tự điển tiêu chuẩn năng lực (competency framework)
 •  Xây dựng chính sách phát triển nhân tài (talent development management)
 •  Xây dựng hệ thống lương 3P (position, people, performance)
 •  Trắc nghiệm MBTI (MBTI survey)
 •  Phản hồi lãnh đạo 360 độ (leadership 360 degree feedback)

Tư Vấn Quản Trị Tài Chính

 •  Xây dựng hệ thống quản lý tài chính (financial management model)
 •  Xây dựng kế hoạch ngân sách (budget plan)
 •  Xây dựng chính sách quản lý tiền mặt, quản lý ngân quỹ (cash and treasury management process).
 •  Xây dựng chính sách quản lý đầu tư (capex policy)
 •  Xây dựng chính sách phân cấp phân quyền (manual of authority)

2. Huấn luyện kỹ năng.

 •  Huấn luyện phát triển năng lực CEO.
 •  Huấn luyện theo yêu cầu.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

IME Vietnam

Chuyên Gia

Videos

 • Our Mission

  Sứ mệnh của chúng là giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng khoa học quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp họ quản lý một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.... Tinh Hoa Quản Trị

Management Quotes:

Ngạn ngữ Miến Điện

Bàn nhiều quá mức cần thiết sẽ dẫn đến cả những ý kiến sai.