Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia, nhà quản lý tâm huyết đã từng nắm giữ các vị trí điều hành, quản lý cao cấp trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, tích lũy được một số kinh nghiệm.