Thiên Long - Phát triển từ chuyên nghiệp hóa

Chiến lược phát triển

Doanh nghiệp Việt cần có một nhận thức cởi mở hơn về việc huy động nguồn lực từ bên ngoài xã hội vào việc phát triển doanh nghiệp, và cũng cần có một sự nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò và sự đóng góp của nhân sự quản lý cấp cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Làm sao để có thể phán đoán trước những gì sẽ diễn ra?

Tư duy chiến lược

Để có tư duy chiến lược, tức là có thể tư duy một cách logic, có khả năng tập hợp dữ liệu để đưa ra nhận định tổng hợp phản ánh bức tranh tổng quát, rồi theo đó mà đưa ra những kịch bản, dự báo, phán đoán đáng tin cậy, thì bạn phải rèn luyện.

Chuyện năm cũ nhưng có lẽ là sẽ không bao giờ cũ.

Kinh doanh và rủi ro

Nhân đầu năm Âm lịch tôi xin chia sẻ với các anh chị doanh nhân, đồng nghiệp một câu chuyện. Chuyện tuy cũ, từ năm cũ, nhưng tôi cho là không bao giớ cũ cho từng người chúng ta.

Một món quà quí dành cho nhà tư vấn!

Twitter Beans Coffee

Câu chuyện về một dự án tư vấn chiến lược tổng thể, phát triển một thương hiệu cafe Việt cao cấp ở Hà Nội mà IME Vietnam đã thực hiện cách đây 4 năm.

Doanh nhân Đỗ Hòa: Học cho mình, làm vì mình, và đi đến cùng

ông đỗ hòa

Báo Doanh Nhân Sài Gòn Online viết về ông Đỗ Hòa, Giám Đốc Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị, sau một buổi phỏng vấn.