Group Quản Lý Doanh Nghiệp ở KV Hà Nội - A New Milestone.

Group Quản Lý Doanh Nghiệp

Nhóm Quản Lý Doanh Nghiệp thuộc mạng xã hội Facebook, một hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng của ông Đỗ Hòa, hướng đến mục tiêu hỗ trợ các nhà quản lý, các lãnh đạo trẻ phát triển năng lực.

Dịch vụ khách hàng kiểu Bánh Như Lan.

Dịch vụ khách hàng

Đối với dịch vụ khách hàng thì chi phí tốn kém không quan trọng bằng yếu tố văn hóa và sự nhận thức của những người trực tiếp làm việc với khách hàng.

Marketing Chiến Lược - Đứa con tinh thần.

Marketing Chiến Lược

Vào năm 2002 khi đang giữ một vị trí về marketing ở Shell, được công ty đào tạo và được tiếp xúc sâu với hoạt động marketing của thế giới, tôi chợt nhận ra rằng có một khoảng cách khá lớn về kiến thức, trình độ marketing và nhận thức về thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước so với doanh nghiệp ở các nước tư bản.

Chiến lược phát triển sự nghiệp

chiến lược phát triển sự nghiệp

Cùng học một trường, cùng tốt nghiệp một khóa, nhưng tại sao khi bước vào cuộc đời sự nghiệp chúng ta lại có những mức độ thành công khác nhau? Thậm chí có người học giỏi, được cho là thông minh hơn người khác nhưng lại rất ì ạch trong việc thăng tiến sự nghiệp. Thậm chí có người sau bao nhiêu năm vẫn thế!

Quảng cáo như thế nầy có phí tiền?

quảng cáo báo in

Trừ khi bạn cố tình làm thế để tạo viral, tôi cho rằng đăng quảng cáo kiểu như thế nầy là ném tiền qua cửa sổ.