Năng Lực Quản Lý

Năng Lực Quản Lý

Thành công như là một Chủ Doanh Nghiệp (business owner) là điều đáng tự hào. Nhưng Năng Lực Quản Lý (MANAGEMENT) thực thụ thì cần phải được chứng minh ở môi trường nơi bạn không phải Chủ Doanh Nghiệp.

Dự báo cạnh tranh ngành Shipping 2018.

Ngành vận tải container

Hơn 90% hàng hóa giao thương thế giới được vận chuyển bằng đường biển, Corrine Png, giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Crucial Perspective, ước lượng rằng công suất vận chuyển đường biển sẽ tăng 5.9% năm nay 2018.

Chia sẻ với cộng đồng về chiến lược

Chia sẻ chuyên đề Chiến lược với cộng đồng các nhà quản lý tại một workshop do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức.

Gặp lại đồng nghiệp cũ

Quan hệ nhân viên

Tôi nghĩ nếu một người lợi dụng vị trí của mình để đòi hỏi một cách quá đáng, chi tiêu tiền công ty một cách vô tội vạ, thì khi người ấy hết quan trọng, hoặc khi có ai đó có thể thay thế, thì không có tổ chức nào muốn giữ người ấy lại.

BPhone, nếu có điều gì đó đáng tiếc!

Định vị cao cấp - những gì BPhone đã làm từ BPhone 1 năm 2015 cho đến BPhone 2 gần đây, liệu đã đủ để thuyết phục người tiêu dùng rằng BPhone là một thương hiệu cao cấp chưa?