Phân Khúc Thị Trường - Đỗ Hòa

Phân Khúc Thị Trường

File thuyết trình "Phân khúc thị trường" do diễn giả Đỗ Hòa chia sẻ tại buổi sinh hoạt offline ngày 01/07/2018 của Group Quản Lý Doanh Nghiệp.

Add a comment