Blackberry business case

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa