Chiến lược Marketing - CEO Khởi Nghiệp (4)

Chiến lược marketing dành cho CEO khởi nghiệp, trình bày bởi ông Đỗ Hòa