Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - BTV

Video BTV phỏng vấn ông Đỗ Hòa về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hôm 07 tháng 6 năm 2017