Huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp

Giới thiệu cấu trúc nội dung chương trình huấn luyện online đặc biệt "Quản Lý Như CEO Chuyên Nghiệp" do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức và thực hiện.

 

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa