6 đặc điểm của các doanh nghiệp gia đình mạnh

Theo một báo cáo gần đây của một chương trình nghiên cứu của ngân hàng Credit Suisse, doanh nghiệp gia đình là nền tảng của hầu hết các nền kinh tế quốc gia. Họ có thể tạo ra việc làm, thúc đẩy sự đổi mới, và thúc đẩy lợi nhuận cao.

Add a comment
Học làm ông chủ

Để làm ông chủ thì cũng cần phải học cách làm ông chủ.

Do không biết cách quản lý các CEO chuyên nghiệp nên nhiều ông chủ tuyển CEO về rồi lại can thiệp vào việc điều hành, chỉ đạo công việc như khi còn tự làm CEO, điều này khiến cho chủ doanh nghiệp và CEO khó hợp tác với nhau do xung đột về quan điểm và phương pháp quản lý.

Add a comment
Quản trị doanh nghiệp

Hội Đồng Quản Trị

IME Vietnam xin giới thiệu một số thực hành tốt về quản trị công ty, được rút ra từ các tập đoàn, công ty tại các quốc gia tiên tiến.

Add a comment
Chọn lãnh đạo thế nào cho đúng - TBKTSG

Chọn Lãnh Đạo Sao Cho Đúng?

(TBKTSG) - Việc chọn người lãnh đạo kế thừa trên thực tế được các chủ doanh nghiệp Việt Nam “cân đi nhắc lại” rất nhiều lần do đứng trước nhiều tác động, từ tâm lý, tập quán của người Á Đông đến việc thiếu kiến thức về khoa học quản trị doanh nghiệp.

Add a comment