Thị trường bán lẻ

Bài học CEO Chuyên nghiệp: Ứng phó với Thị trường

Các bài trước tôi đi theo trình tự từ Projection Plan đến Strategic Plan và rồi Operational Plan. Một số bạn có thể thắc mắc rằng trong thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì việc hoạch định dài hạn như vậy có cần không? Và tổ chức công ty mà như thế thì làm sao mà phản ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường?

Add a comment
Chuỗi giá trị vận chuyển hành khách

Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách - cần một tư duy mới.

Theo tôi, trước hết là phải nhìn hoạt động của doanh nghiệp dưới góc độ chuỗi giá trị (value chain - chuỗi các hoạt động tạo ra giá trị và thu về giá trị).

Add a comment

Nguyên tắc Tập Trung trong quản lý.

Nhiều người nói họ đặt hiệu quả lợi nhuận của doanh nghiệp lên làm ưu tiên hàng đầu, nhưng thực ra là không đúng, các anh chị này đang ưu tiên thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp mình cho việc khác nhiều hơn.

Add a comment
Xác lập mục tiêu

Mục tiêu SMART

"Smart" trong Tiếng Anh có nghĩa là sáng suốt, thông minh, khôn ngoan, bảnh bao .v.v. Thế nhưng SMART mà người ta thường hay nói đến khi nói về việc đặt ra muc tiêu lại không mang hàm nghĩa như trên.

Add a comment
hoạch định chiến lược

Làm thế nào để có thể phát triển ổn định và bền vững?

Muốn phát triển ổn định và bền vững thì phải nỗ lực học hỏi và liên tục nâng cao năng lực theo hướng chuyên nghiệp hóa. Phải có ý đồ chiến lược tốt, và phải biết cách truyền đạt ý đồ chiến lược ấy vào bộ máy của mình một cách hiệu quả.

Add a comment