Quản lý dự án

Quản lý dự án

Tất cả các sáng kiến, chương trình hành động quản lý doanh nghiệp đều được xem là một dự án. Bạn sẽ quản lý nó như thế nào?
Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh

Cấu trúc và nội dung của bản kế hoạch kinh doanh giúp bạn định hình doanh nghiệp của mình ngay từ giai đoạn đầu khi mới hình thành.

mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu kinh doanh

Làm rõ một thuật ngữ, một khái niệm quản lý doanh nghiệp tuy đơn giản nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ, nhầm lẫn.

cải thiện hiệu quả

Lộ trình cải tổ doanh nghiệp

Tinh Hoa Quản Trị đề xuất một Lộ Trình Cải Tổ Một Doanh Nghiệp hoạt động kém hiệu quả (Turnaround Roadmap). Lộ trình nầy do chuyên gia tư vấn Đỗ Hòa đề xuất dựa trên kinh nghiệm từ thực tiễn.

Kế hoạch hoạt động doanh nghiệp

Tiến bộ của việc hoạch định hoạt động doanh nghiệp.

TBKTSG số ra ngày 28-05-2015 giới thiệu bài viết về hoạch định hoạt động doanh nghiệp của tác giả Đỗ Hòa (Công Ty Tư Vấn Tinh Hoa Quản Trị).