Tầm nhìn lãnh đạo

Giá trị của người lãnh đạo nằm ở những gì ông ta thật sự làm được. Tuy nhiên, khi chưa chứng minh được cho mọi người biết mình có thể làm được gì, thì ít ra anh cũng phải đủ tự tin mà nói rõ là anh tin là mình sẽ làm được cái gì. Bài viết của ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn lãnh đạo.

Đỗ Hòa - Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường qua hoạt động kinh doanh, hệ thống và nguồn lực, còn triển vọng phát triển lớn mạnh về lâu dài thì phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược, bởi vì chất lượng chiến lược quyết định lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.