Microsoft CEO - Natya Nadella

Thách thức của Quá trình Chuyên nghiệp hóa Quản lý Doanh nghiệp Việt Nam

Quá trình chuyên nghiệp hóa việc quản lý các doanh nghiệp Việt Nam đã vấp phải những thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Hoạch định hoạt động doanh nghiệp

Phòng Kế Hoạch - để hay xóa?

Nếu để chỉ ra một điểm khác biệt đặc trưng trong mô hình tổ chức giữa doanh nghiệp Việt Nam và các công ty nước ngoài, thì đó chính là Phòng Kế Hoạch.

Tầm nhìn lãnh đạo

Lãnh đạo, sao phải cần có tầm nhìn?

Giá trị của người lãnh đạo nằm ở những gì ông ta thật sự làm được. Tuy nhiên, khi chưa chứng minh được cho mọi người biết mình có thể làm được gì, thì ít ra anh cũng phải đủ tự tin mà nói rõ là anh tin là mình sẽ làm được cái gì. Bài viết của ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn lãnh đạo.

Chiến lược trước hay Hệ thống trước?

Một thực tế là lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam thường quan tâm và ưu tiên củng cố hệ thống quản lý hơn là chiến lược. Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại IME Vietnam, chia sẻ một số quan điểm về vấn đề nầy.

Hoạt động kinh doanh

Đỗ Hòa - Hoạt động kinh doanh là một trong ba trụ cột nền tảng của một công ty. Có lẽ không cần phải giải thích lý so vì sao, vì hoạt động kinh doanh là cơm, là gạo, là áo, là tiền của một công ty.