Thách Thức Của Việc Hoạch Định Chiến Lược

Đỗ Hòa - Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường qua hoạt động kinh doanh, hệ thống và nguồn lực, còn triển vọng phát triển lớn mạnh về lâu dài thì phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược, bởi vì chất lượng chiến lược quyết định lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.

Nguồn Lực Của Một Công Ty

Đỗ Hòa - imevietnam.com. Nguồn lực là một trong ba trụ cột để xác định sự "vững mạnh" của một công ty. Những công ty xem thường nguồn lực thường bị thua kém trên chặn đua đường dài.

Năng lực cạnh tranh và yếu tố môi trường kinh doanh

(Đỗ Hòa - imevietnam.com) Bài viết phản ánh góc nhìn của tác giả về tác động của môi trường kinh doanh đối với sự hình thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết nầy đã được tác giả gởi đến TBKTSG ngày 15/11/2010, và đề nghị đăng trước khi xãy ra buổi hội thảo Chiến Lược do Michael Porter chủ trì tại Hà Nội ngày 29/11/2010 vừa qua. Nhưng rất tiếc là TBKTSG đã không đăng kịp trước khi xãy ra hội thảo, do vậy để khỏi mang tiếng là viết theo nội dung của Michael Porter (thực tế là trong phần đầu của nội dung thuyết trình, M. Porter đã chỉ ra thực trạng méo mó (distortion) nấy của môi trường kinh doanh), tác giả đã yêu cầu rút lại, không đăng bài nầy nữa.