Thị trường

Biết người biết ta trong cuộc chơi AEC

Nhiều anh chị doanh nhân hỏi tôi rằng doanh nghiệp Việt Nam (VN) nên áp dụng chiến lược nào khi Việt Nam tham gia thị trường AEC trong năm 2016.

Ansoff matrix

Ma trận Ansoff

Tóm tắt nội dung và ứng dụng của công cụ ANSOFF, một công cụ thường được dùng rất phổ biến trong việc hoạch định chiến lược.

Hoạch định kinh doanh

Khởi động qui trình hoạch định doanh nghiệp.

Đa sô các doanh nghiệp chọn tháng 11 là tháng để bắt đầu khởi động qui trình hoạch định cho năm sau. Các tập đoàn lớn thì họ khởi động sớm hơn từ tháng 10 vì bộ máy lớn, bao gồm nhiều ngành nghề, nhiều đơn vị thành viên.  Riêng các doanh nghiệp nhỏ thì có khi sang tháng 12 họ mới làm, vì họ chỉ họ chỉ làm mỗi cái kế hoạch kinh doanh.
Ma trận BCG

Ma trận BCG

Ma trận BCG còn được gọi là ma trận DPM (Directional Policy Matrix). Ma trận BCG xem xét hai yếu tố đó là sự tăng trưởng của thị trường và thị phần của doanh nghiệp trong thị trường tương ứng.

Triển khai thực hiện

Quản lý thời gian

Quản lý thời gian là một kỹ năng quan trọng làm nên sự khác biệt giữa người làm việc hiệu quả cao với số còn lại.