Vai trò cá nhân trong đội ngũ

Khảo Sát Vai Trò Trong Đội Ngũ

Tại sao có những đội nhóm thường có thể hoàn thành tốt công việc trong khi những đội nhóm khác thì lại không? Người ta tin rằng hiệu quả hoạt động của một đội nhóm có sự liên quan giữa đặc điểm cá nhân của những người đứng trong đội ngũ và dự án, mục tiêu mà đội ngũ đó cần đạt được.

MBTI Survey

Công cụ MBTI là một công cụ nghiên cứu tính cách cá nhân vào mục đích phát triển lãnh đạo, giúp bạn hiểu được bản thân mình và người khác tốt hơn. MBTI là một công cụ không thể thiếu của công việc tư vấn nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khảo Sát MBTI

Công cụ MBTI là một công cụ nghiên cứu tính cách cá nhân và thông minh cảm xúc nhằm giúp bạn hiểu được bản thân mình và người khác tốt hơn. MBTI là một công cụ không thể thiếu trên lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

360 feedback

Phản hồi Lãnh đạo 360

Phản Hồi 360 Độ (360 Degree Feedback) là một công cụ thăm dò ý kiến, phản hồi ẩn danh nhằm ghi nhận và phân tích cảm nhận hiện tại của những người cùng làm việc đối với một cá nhân.

360 feedback

Leadership 360 Degree Feedback

Leadership 360 Degree Feedback is an online tools which allows individuals to received feedback from other people for the purpose of development.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa