Blog

Trong quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương thúc đẩy cổ phần hóa, vẫn có một số ý kiến băn khoăn về khả năng doanh nghiệp sau khi nhà nước thoái vốn sẽ bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm.

Đa số doanh nghiệp hình thành danh mục kinh doanh của mình qua sự dò dẫm trên thị trường. Họ nắm bắt những cơ hội khi nhu cầu mới xuất hiện. Tuy nhiên, sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp buộc phải cân nhắc lại xem cái gì nên giữ, cái gì nên buông, để có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn.

tố chất lãnh đạo