Liên lạc với chúng tôi

Tiếp cận khoa học quản trị kinh doanh hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Liên lạc với chúng tôi

Gởi email.

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Liên hệ

Gửi Email bài này: Gởi email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: Gọi điện thoại:
  +84 (8)38 212 402
Địa chỉ:
  TINH HOA QUẢN TRỊ (IME VIETNAM)
95 Nguyen Cong Tru Street
Nguyen Thai Binh Ward, District 1 Viet Nam

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa