Nâng cao năng lực
Group Quản Lý Doanh Nghiệp
Đỗ Hòa
Quản trị sự thay đổi
Đỗ Hòa nói chuyện tại Vin Group

Hôm 14 tháng 7 năm 2016 vừa qua, thông qua sự dàn xếp của SAGE Hà Nội, ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược kiêm TGĐ Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) đã được tập đoàn VINGROUP mời đến nói chuyện chuyên đề tại trụ sở tập đoàn này ở Hà Nội.