Nhằm góp phần hỗ trợ sinh viên các trường đại học trong việc tiếp cận thông tin kinh tế, tuần qua IME Vietnam đã thông qua BBT Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn gởi tặng 43 cuốn tạp chí Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đến một số thư viện trường đại học.

Hôm Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012 tại VP Coca-Cola Việt Nam, IME Vietnam đã có buổi tiếp xúc và thảo luận với đại diện Coca-Cola Đông Dương về nội dung "Phát triển lãnh đạo".Tại các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, Phát triển Lãnh Đạo (leadership development), là một trong những nội dung hoạt động chính của chức năng Quản trị Nguồn Nhân Lực (human resource management).