Tuyển dụng

Sales Manager ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển cho vị trí Sales Manager.

Add a comment
Tuyển dụng

Marketing Manager ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Marketing Manager.

Add a comment
Tuyển dụng

Phó Tổng Giám Đốc ngành vật liệu điện

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh.

Add a comment
Tuyển dụng

Chuyên viên hệ thống quản lý

Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên xây dựng hệ thống quản lý.

Add a comment

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com