Nguyễn Chí Vinh

Dr. Nguyễn Chí Vinh (Vincent Nguyen) là Tiến Sỹ Kinh Tế Quản Trị, Đại học Southern California University (SCU - USA) theo chương trình đào tạo của Tập doàn Holcim (Thụy sỹ) và công ty tư vấn chiên lược Mckinsey năm 2004.

Nguyễn Chí VinhMBA - The University of Quebec at Montreal, Canada 1999, UNIDO, UNDP.

Kỹ sư hóa dâù DHBK thành phố HCM năm 1991.

Trên 25 năm kinh nghiệm quản trị viên cao cấp ngành kinh doanh và tiếp thị tại các tạp đoàn đa quoc gia Caltex, Unilever, MeadJohnson, Holcim, Sabic Singapore, Quadrus Canada.

Tham gia giảng dạy từ năm 2007 đến nay tại PACE, Vietnam Marcom, Vien Quan Tri Doanh Nghiep IFA.
Các chuyên đề giảng dạy
• Quản trị tiếp thị và thương hiệu.
• Quan tri Chien luoc.
• Kĩ năng lẫnh đạo.
• Hoạch định chiến lược kinh doanh.
• Các kĩ năng mềm : Presentation, Negotiation…

Vị trí công tác hiên tại :

Investment Representative - Đại diện Quỹ đầu tư Quadrus, Canada.
Certified Management Consultant – CMC- Canada. Chuyên Gia Tư Vấn Hoạch Định Chiến Lược – Được công nhận bởi Hiệp Hội Các Nhà Tư Vấn Hợp Pháp của Canada.

WORK EXPERIENCE

2013 – nay : Investment Representative Quadrus, Canada.
2007-2013 : CEO công ty SABIC Vietnam (Singapore – Petro chemicals )
1996-2007 : Deputy Director Holcim Vietnam (Thuy sy)
1991-1996 : Marketing managers at Caltex, Unilever, Meadjohnson

Anh Nguyễn Chí Vinh hiện là một Associate Partner của TINH HOA QUẢN TRỊ

Thông tin liên lạc:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – 0903840971.
WWW. CMC-CANADA.CA.
WWW.QUADRUSINVESTMENTSERVICES.COM

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com