Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
BSC

là hệ thống thẻ điểm cân bằng, được sử dụng để chuyển tải chiến lược công ty vào nội dung công việc của từng đơn vị, từng cá nhân trong tổ chức, với mục đích là nhằm đảm bảo sự nhất quán, xuyên suốt trong tổ chức.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 59
Synonyms: balanced scorecard,thẻ điểm cân bằng
chiến lược

Chiến lược là tập hợp những hoạt động được thực hiện nhằm hướng đến đạt một mục tiêu. Trong kinh doanh, chiến lược thường được hoạch định nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Tư vấn chiến lược là một trong những dịch vụ chủ lực của Công ty Tinh Hoa Quản Trị.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 138
Synonyms: Chiến Lược
hệ thống quản lý

là phương pháp đã được văn bản hóa, đã qua thử nghiệm từng bước, nhằm áp dụng những phương thức hay đã được chuẩn hóa một cách thông suốt. Hệ thống quản lý thường bao gồm nhiều chi tiết về các nội dung: tổ chức một doanh nghiệp, thiết lập và thực thi các chính sách, thiết lập sổ sách kế toán, qui trình quản lý chất lượng, tuyển dụng và huấn luyện nhân viên, tuyển chọn nhà cung cấp, marketing và phân phối sản phẩm.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 56
Synonyms: management system,management
KPI

Key Performance Indicator là chỉ tiêu đánh giá thành tích, đánh giá hiệu quả công việc.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 45
Synonyms: kpi
leadership

Thuật lãnh đạo (còn gọi là kỹ năng lãnh đạo) là một kỹ năng cần thiết đối với người giữ vị trí quản lý trong bất kỳ tổ chức nào. Kỹ năng lãnh đạo giúp người đó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình. Phát triển năng lực lãnh đạo là một trong những dịch vụ chính của Công ty Tinh Hoa Quản Trị.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 136
Synonyms: Leadership,lãnh đạo
M&A

thâu tóm và sáp nhập, là một hoạt động và cũng là một phương thức chiến lược để phát triển của doanh nghiệp

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 41
Synonyms: merging and acquisition
marketing

Là một chức năng trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ kiến tạo thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp. Marketing làm việc này thông qua việc nghiên cứu, nắm bắt, khám phá hay kích hoạt nhu cầu của khách hàng, rồi xây dựng giải pháp để đáp ứng nhu cầu đó, chuyển giao sản phẩm, giải pháp đến với khách hàng, và qua đó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 74
Synonyms: tiếp thị,ma-két-ting
quản lý

Quản lý là một qui trình công việc nhằm đối phó hoặc kiểm soát sự việc hoặc con người. Quản lý thường đi kèm với một vị trí, vị trí trong tổ chức, vị trí này qui định phạm vi của công việc quản lý.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 120
Synonyms: manage,management
tư vấn chiến lược

Công Ty TINH HOA QUẢN TRỊ cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược và huấn luyện kỹ năng.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 55
Synonyms: strategy consulting
tư vấn quản lý

Công Ty TINH HOA QUẢN TRỊ cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược và huấn luyện kỹ năng.

Author: tinhhoaquantri
Lượt xem: 71
Synonyms: management consulting

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: Unit 502, 32-34 Ngô Đức Kế, BN, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa